2021, മേയ് 14, വെള്ളിയാഴ്‌ച

സ്വരക്കൂട്

*അ* യെന്നക്ഷരം കൂടുതൽ 
മിഴിവെന്നമ്മ പറയുന്നെപ്പോഴും. 
''*ആ* വോ, എന്തെന്നെനിക്കറിയില്ല'' 
-അച്ഛന് ജോലിത്തിരക്കത്രേ...! 
*ഇ* യാണഴകിലിരിക്കും സ്വരമത്
*ഈ* ണത്തിലെന്നിളയമ്മ!
*ഉ* വാണെന്നും ഉയിരുള്ളക്ഷരം-
*ഊ* റ്റം കൊണ്ടെന്നമ്മാവൻ! 
*ഋ* തുക്കൾ, ആറും പോലെന്തുണ്ട് 
രമണീയം, ഈ മലനാട്ടിൽ...?!
( *ഋ* ഷികൾ പോലും സ്മരണീയർ -
ദേവകളൈശ്വര്യം തൂവുന്നോർ..!)
*എ* യെന്നിങ്ങനെ അക്ഷരമില്ലേൽ,  
 *ഏ* തൊരു ഭാഷണം ഉലകിൽ വരും !? 
*ഐ*  യില്ലാതൊരു ഐക്യവുമില്ല 
*ഒ* ന്നിച്ചുയരാനാവില്ല! 
*ഓ* യില്ലാത്തൊരു ഓണവുമില്ല; 
 *ഓ* ടം തുഴയാനാവില്ല! 
*ഔ* വില്ലാതെ കാട്ടുവതെങ്ങിനെ 
*ഔ* ൽസുക്യം, നാം രചനകളിൽ?!
 *അം* ബരംപോലനന്തമാം ജ്ഞാനം,
 *അ*   മ്മ,യംബികയേകുന്നു!!

 -സുനിൽരാജ്സത്യ 

2021, മേയ് 9, ഞായറാഴ്‌ച

മുറിവുകൾ
ഹൃദയം തുടിക്കുന്ന മാത്രകളത്രയും-
മൃദുലേ നിനക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ!
പ്രണയം നിറഞ്ഞെന്റെ ധമനികൾ വിങ്ങുമ്പോൾ            
പ്രളയമായെത്തുന്നു ഭാവനകൾ!! 

നറുമൊഴി കേൾക്കുവാൻ കൊതിപൂണ്ടു ഞാനൊരു- 
കുറിമാനം കുത്തി കുറിച്ചിരിക്കേ, 
ചിരികളിൽ കുപ്പിവളകൾ കിലുക്കി നീ- 
ചൊരിമണൽ പാത കടന്നു വന്നു. 

നോവുംവിരഹത്തിൻ നാവ് മുറിച്ചെന്ന്-
നാമൊന്ന് കൂട്ടായി ഒത്തുചേരും? 
മൗനം പിടയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിടയിലോ- 
മോഹമന്ത്രങ്ങളിടകലരും! 

കാലം, നിറയ്ക്കും പ്രണയത്താൽ തൂലിക- 
ജാലം രചിക്കാൻ നിനച്ചിരിപ്പൂ. 
വന്നു പകർന്നെന്നിൽ രോമഹർഷങ്ങളും, 
നന്നായി നീറും നഖക്ഷതവും!!

സുനിൽരാജ്സത്യ 

2021, ഏപ്രിൽ 23, വെള്ളിയാഴ്‌ച

നുറുങ്ങുകൾ


  *തടവറ* 

✍🏽സുനിൽരാജ്സത്യ 

പ്രണയം അതിരുകളില്ലാത്ത 

ഭൂമിയാണ്. 

ഹൃദയം വിലങ്ങുകൾ ഇല്ലാത്ത 

കുറ്റവാളിയും. 

പക്ഷേ, 

പ്രണയത്തടവിൽനിന്ന് 

ഹൃദയത്തിന് മോചനമില്ല!!

 *ലിപികൾ

നാവു വരണ്ട തൂലികയിൽ 

അക്ഷരങ്ങൾ ഒളിച്ചപ്പോൾ 

കവിതകൾ തേങ്ങി

പിന്നെ, 

പ്രണയംപാടിയ ചാറ്റൽമഴയിൽ 

ഒരുതുള്ളി തൊട്ട് 

മങ്ങിയ ലിപികൾ കുറിച്ചു.

*ഹൗസ് വൈഫ്

ഉദ്യോഗമില്ലവൾക്കീ ഗൃഹം തന്നിലെ- 

ഉദയാസ്തമയങ്ങൾക്കു കൂട്ടുകാരി!! 

ഉണർന്നാലുറങ്ങും വരെയുള്ള നേരമോ 

അവളാ കുടുംബത്തിൽ വേലക്കാരി!!

*രാനിദ്ര* 

കാർമുകിൽമുടികളുലച്ചു, രാവ്-

നക്ഷത്ര കണ്ണാലെന്നെ നോക്കി.

ചന്ദ്രിക ചുണ്ടിൽ ചിരിച്ചു. ഞാൻ 

ഒരു സ്വപ്നവലാകയായി ചിലച്ചു.

മെല്ലെ, ഉറക്കത്തിലേക്ക് പറന്നു!!

*ഭാവനകൾ* 

 പർണ്ണ കുടീരത്തിൽ 

പതുങ്ങി നിന്ന പേടമാനോ നീ 

കർണപുടത്തിൽ കവിത 

പാടിയ ഗാനകോകിലമോ...?! 

-ഏതോ കൽപ്പനാലോകത്തു 

മയങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഞാൻ....

*വിജയം* 

പദങ്ങളൂന്നി നിൽക്കും മണ്ണിൽ 

പതാക പാറിടും!

പക പുകയുന്ന ഹൃത്തിന്നുള്ളിൽ 

തീജ്വാലയാളിടും!!

 *മഹിമ* 

ചെറിയ കണ്ണുകൾ വലിയ 

ലോകത്തേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ, 

വലിയ ചിന്തകൾ 

എളിമയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു!!

 *രചനകൾ* 

ചിന്തകൾ കോർത്തെടുത്താൽ 

തത്വചിന്ത! 

ഭാവനകൾ കോർത്തെടുത്താൽ 

കാവ്യമാല!

*ഫോക്കസ്* 

ചിത്രഗ്രാഹി നിന്നെ പകർത്തിയ, 

ഛായാചിത്രം മാഞ്ഞിട്ടും, മമ- 

മിഴിയാലെന്നുള്ളിൽ പതിപ്പിച്ച 

മധുചിത്രം മങ്ങാതിരിപ്പുണ്ടിപ്പോഴും; 

നീയെവിടെയാണെങ്കിലും!!?

 *കാവ്* 

വിഷക്കാറ്റുകൾ തളർന്നുറങ്ങുന്ന 

നിഗൂഢസ്ഥലി. 

ഊഷരതകളിലേക്ക് കുളിർധമനി 

പടർത്തുന്ന ജലകോശം. 

പുളഞ്ഞുയർന്നു കൊത്തുന്ന 

മോഹങ്ങളുടെ കാവൽക്കൂട്.

അന്തിത്തിരി നാളത്തിൽ 

നാമം ചൊല്ലുന്ന മുത്തശ്ശി!!

            *ഓടക്കുഴൽ* 

കരിവണ്ടുകൾ 

നെഞ്ചു തുളച്ച

മുളന്തണ്ടുകളിൽ- 

കാറ്റ് സ്വാന്ത്വനമായപ്പോൾ തേങ്ങലുകളുണർന്നു...! 

കാട്ടരുവിയുടെ 

ശ്രുതിയിൽ അതിനിണചേരാൻ

കണ്ണന്റെ ചുംബനം ദാഹിച്ചു..!!

*ഭൗമദിനം*

ഉറങ്ങുമ്പോഴും നമ്മെ-                  

മറിയാതെ കാക്കുന്ന, 

ഉരുളുന്ന ഭൂമിയ്ക്ക് - 

കരുതൽവേണം...!!

2021, ഏപ്രിൽ 7, ബുധനാഴ്‌ച

സ്വപ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞ തൂലിക


 


ചാറ്റൽമഴ, മണ്ണിൽ നീറി മരിക്കുന്ന-

കുംഭക്കൊടുംചൂട് വേവുന്ന, 

സന്ധ്യ പോൽ, 

നിന്നോർമ്മ പെയ്തുപോ,യെന്നിൽ 

പടരാതെ-                  

ഒട്ടുമേ തങ്ങാതെ മാഞ്ഞുപോയി! 


സാന്ധ്യഗസലുകൾ ചൊല്ലിയീസാഗര- 

നീല ഞൊറിത്തിര 

പ്രണയം നുരയ്ക്കവേ,                  

മണ്ണ് തുളച്ചുള്ളിൽ മാഞ്ഞുപോകും, 

ചെറു- 

ഞണ്ടുപോൽ 

ഞാനുമെന്നുള്ളിലേക്കാണ്ടുപോയ്..!


കനകമായാലും 

കനലിലുരുകുമെന്നേതോ- 

കടൽകിളി അറിവ് പാടി. 

കരളലിവില്ലാതെ 

കനകമണിഞ്ഞിട്ടു, കാര്യമെന്തെന്നെന്റെ 

മറുമൊഴിയും.

നാക്ക്, തളരാതെ വായിലുണ്ടെങ്കിലോ, 

വാക്കുകൾക്കാണോ നമുക്ക് പഞ്ഞം?! 

സ്മൃതികൾ തരംപോലെ 

അണിഞ്ഞു വരും 

ചിലർ-            

തത്ത്വവിചാരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും!! 


ഉറവ വറ്റുന്നൊരെൻ ഹൃദയ ജലാശയം- 

നിറയുവാൻ നിന്റെ പ്രണയം വേണം.

കവിതേ,അതിനല്ലേ എന്നുടെ തൂലിക- 

കനവു നിറച്ചിങ്ങു കാത്തിരിപ്പൂ.

 -സുനിൽരാജ്സത്യ 

2021, മാർച്ച് 27, ശനിയാഴ്‌ച

ഉറവതാൻപോരിമയുടെ 

പ്രത്യയശാസ്ത്രക്കറകൾ ഇളക്കി 

ഭാരതത്തിന്റെ ഭൂപടം 

തിളക്കം വരുത്തണം. 

ശോണഗന്ധമുള്ള 

അറവു ശാലകളിൽ നിന്നും, 

ആത്മീയാനുഭൂതിയുടെ 

അമ്പലങ്ങളിലേക്കു 

തീർത്ഥയാത്ര പോകണം! 

കൈയും, കത്തിയും 

തൊടാതെ, 

കമലങ്ങൾ വിരിയുന്ന 

തടാകത്തിൽ കുളിച്ചു 

ശുദ്ധമാകണം. 

ബിംബങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത 

പ്രാർഥനകളുടെ നിഷ്ഫലതയിൽ 

ഭ്രമിച്ചവരെ- 

നേർവഴി നയിക്കണം. 

സംസ്കാരസാഗരങ്ങളിൽ

തീരങ്ങൾ 

കുളിരണിയണം; 

ഉറവകൾ ഉണരണം!!

 -സുനിൽരാജ്സത്യ