2021, മേയ് 9, ഞായറാഴ്‌ച

മുറിവുകൾ
ഹൃദയം തുടിക്കുന്ന മാത്രകളത്രയും-
മൃദുലേ നിനക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ!
പ്രണയം നിറഞ്ഞെന്റെ ധമനികൾ വിങ്ങുമ്പോൾ            
പ്രളയമായെത്തുന്നു ഭാവനകൾ!! 

നറുമൊഴി കേൾക്കുവാൻ കൊതിപൂണ്ടു ഞാനൊരു- 
കുറിമാനം കുത്തി കുറിച്ചിരിക്കേ, 
ചിരികളിൽ കുപ്പിവളകൾ കിലുക്കി നീ- 
ചൊരിമണൽ പാത കടന്നു വന്നു. 

നോവുംവിരഹത്തിൻ നാവ് മുറിച്ചെന്ന്-
നാമൊന്ന് കൂട്ടായി ഒത്തുചേരും? 
മൗനം പിടയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിടയിലോ- 
മോഹമന്ത്രങ്ങളിടകലരും! 

കാലം, നിറയ്ക്കും പ്രണയത്താൽ തൂലിക- 
ജാലം രചിക്കാൻ നിനച്ചിരിപ്പൂ. 
വന്നു പകർന്നെന്നിൽ രോമഹർഷങ്ങളും, 
നന്നായി നീറും നഖക്ഷതവും!!

സുനിൽരാജ്സത്യ 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ