2020, ഡിസംബർ 31, വ്യാഴാഴ്‌ച

മധുരപ്രണയം (കവിത )


മഞ്ഞിന്റെ തൂവൽ പറന്നിറങ്ങുംപോലെ,

മൃദുവായ് പതിയുന്നു പ്രണയം. 

പരസ്പരം മിഴി നോക്കും 

മൗനസ്വപ്നങ്ങളിൽ പൂവമ്പെയ്യും പ്രണയം! 


പുസ്തകത്താളിലെ 

അക്ഷര കൂട്ടത്തിൽ, 

നഖമുന എഴുതുന്ന പ്രണയം.

ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നാലും കൂടൊരാളുണ്ടെന്ന 

തോന്നലിൽ തുടങ്ങുന്നു പ്രണയം!


കുളിരുള്ള ഓർമ്മകൾ 

മഴയുടെ ഈണമായി 

പെയ്തൊഴിയുന്ന പ്രണയം. 

ആകാശം ചാലിച്ച വർണ്ണ വസന്തത്തിൽ, 

മോഹങ്ങൾ മിഴി നോക്കും പ്രണയം! 


തണലുള്ളൊരാ വാകപ്പൂ മരച്ചോട്ടിലെ- 

തരളമാം കാറ്റിൽ പ്രണയം. 

ഇട വഴിത്താരയിൽ മിഴിപൂട്ടി നിൽക്കവേ, 

ചുണ്ടിൽ പകർന്നത് പ്രണയം!

മധുരം നിറഞ്ഞൊരു പ്രണയം!!

 സുനിൽരാജ്സത്യ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ